Aktuelt

Styreleder Torgeir Dahl i Romsdal IPR (Romsdal interkommunalt politisk råd) – tidligere ROR - er nå på jakt etter ny daglig leder etter Alf Reistad. Stillingen er en av de sentrale i Kommune-Romsdal.

NAV henstiller om å la 2023 bli året der vi setter kunnskap om arbeidsmiljø, partssamarbeid og systematisk HMS-arbeid øverst på dagsorden. Dette skjer samtidig med at etaten selv avvikler 90 arbeidsplasser i Molde.

Romsdal IPR arbeider for mer gass til Nyhamna, med tilhørende lokale ringvirkninger, gjennom å lede arbeidet i Energiknutepunkt Nyhamna.

Romsdal IPR støtter det sterke ønsket fra et stort flertall av innbyggerne på Ona/Husøya og Sandøya om grensejustering slik at disse øyene på Romsdalskysten innlemmes i Aukra kommune.

Et stort flertall av innbyggerne på Ona/Husøya og Sandøya har bedt om grensejustering, slik at disse øyene innlemmes i Aukra kommune.

Romsdal IPR mener øyene på Romsdalskysten må få lov til å skifte kommune. Rådet viser til dere historisk tette tilknytning til resten av Romsdal «med hensyn til handel, språk, kultur og tradisjoner».

– Når Nye Veier legger opp til at det blir fysisk anleggsstart på delstrekninger på E136 i 2024, ser vi på det som et løfte. Vi forholder oss til at Nye Veier opplyser at de har satt av penger til start på E136, sier daglig leder Alf Reistad i Romsdal interkommunale politiske råd.

- Vi må konstatere at vi er akkurat på samme sted mht. fremkommelighet gjennom Romsdal førstkommende vinter som for ett år siden, sier Alf Reistad i Romsdal IPR.

 

Dersom Shell mener de har et lønnsomt prosjekt og kontroll på usikkerhet og risiko, må det trumfe Equinors tvil er budskapet fra Romsdal IPR og Energiknutepunkt Nyhamna mht. utbygging av Linnorm-feltet i Norskehavet.

Aukra-ordfører Odd Jørgen Nilssen (H) og Energiknutepunkt Nyhamna-leder Alf Reistad har håp om at utbygging av gassrør i Barentshavet kan gi mer gass til Nyhamna.

Romsdal IPR har tatt en aktiv rolle i å samle hele Møre og Romsdal i arbeidet med å få prioritert høyst nødvendig utbedringer av landets mest trafikkerte øst/vest-forbindelse - Eksportvegen E136.