Aktuelt

- Vi må konstatere at vi er akkurat på samme sted mht. fremkommelighet gjennom Romsdal førstkommende vinter som for ett år siden, sier Alf Reistad i Romsdal IPR.

 

Dersom Shell mener de har et lønnsomt prosjekt og kontroll på usikkerhet og risiko, må det trumfe Equinors tvil er budskapet fra Romsdal IPR og Energiknutepunkt Nyhamna mht. utbygging av Linnorm-feltet i Norskehavet.

Aukra-ordfører Odd Jørgen Nilssen (H) og Energiknutepunkt Nyhamna-leder Alf Reistad har håp om at utbygging av gassrør i Barentshavet kan gi mer gass til Nyhamna.

Romsdal IPR har tatt en aktiv rolle i å samle hele Møre og Romsdal i arbeidet med å få prioritert høyst nødvendig utbedringer av landets mest trafikkerte øst/vest-forbindelse - Eksportvegen E136.

Brytningstid, der verden står midt i både en energi- og klimakrise, var tema for årets Rundebordskonferanse som nok en gang samlet svært sentrale aktører midt i fellesferien. 

– Vi mener det er Statnetts oppgave å eie og drifte dagens 132 kV-nett som forsyner Romsdalshalvøya, inntil de har etablert en permanent løsning på et høyere spenningsnivå, var budskapet Molde-ordfører og ROR-styreleder Torgeir Dahl hadde til departementet.

ROR stod som arrangør av et nytt møte den 5. mai mellom "et samlet Møre og Romsdal" og Nye Veier. Temaet var oppgradering av landets mest trafikkerte øst/vest-forbindelse - Eksportvegen E136. 

Daglig leder i ROR, som også er styremedlem i Møreaksen, imøtegår i leserinnlegg i Sunnmørsposten uriktige påstander om blant annet bompenger i forbindelse med Fergefri E39 Ålesund-Molde.

ROR har stilt daglig leder Alf Reistad til disposisjon som daglig leder også for Langfjordforbindelsen AS som arbeider med mål om ferjefri kryssing av Langfjorden på Fv64.

På folkemøtet på Strandheim (Holmemstranda) vil selskapet torsdag 17. februar kl 19.00 legge fram ulike alternativer for flytebru. Hensikten med møtet er å informere interessenter, og samtidig be om innspill til til det videre utredningsarbeidet.

ROR har vært i dialog med flyselskapene om rutetilbudet med fokus på å øke antall avganger mellom Molde og Gardermoen, og henstilt om at det igjen innføres flyavganger i begge retninger både morgen og ettermiddag/kveld. Dette er svært viktig både for næringslivet og for fritidsreiser.

Det er med glede at vi registrerer at SAS nå øker avgangene mellom Molde og Gardermoen.