Om Romsdal IPR

Romsdal IPR er et interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens kapittel 18 for kommunene;

Aukra  Hustadvika  Molde  Rauma  Vestnes

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR) er en interesseorganisasjon for de deltagende kommunene. Gjennom samhandling er målet å bidra til positiv utvikling for Molderegionen og i medlemskommunene.  Rådet skal være aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.

Medlemskommunene utøver sin myndighet gjennom representantskapet, som er Romsdal IPR sitt øverste organ. Representantskapet ledes av Trygve Grydeland (leder av Romsdal IPR). 
Johannes Brekke er daglig leder for rådet.

Representantskapet:

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale for Romsdal interkommunalt politisk råd

Adresse

Rådhusplassen 1
6413 Molde