Om Romsdal IPR

Om Romsdal IPR

Romsdal IPR er et interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens kapittel 18 for kommunene;

Aukra  Hustadvika  Molde  Rauma  Vestnes

Romsdal IPR er en interesseorganisasjon for de deltagende kommunene. Gjennom samhandling er målet å bidra til positiv utvikling for Molderegionen og i medlemskommunene.  Rådet skal være aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.

Medlemskommunene utøver sin myndighet gjennom representantskapet, som er Romsdal IPR sitt øverste organ. Representantskapet ledes for tiden av Torgeir Dahl (leder av Romsdal IPR).
Alf Reistad er daglig leder for rådet.

Representantskapet:

 

Samarbeidsavtale

Adresse

Torget 4, 6413 Molde

Daglig leder

Alf Reistad 

Mobil: 94 17 00 03
E-post: Alf.reistad@romsdalregionrad.no