Aktuelt

Ordførerne i Romsdal IPR (ROR) er bekymret for flytilbudet ved Molde lufthavn.

NVE har gitt Statnett godkjenning for å omklassifisere og selge viktige deler av kraftlinjenettet i Møre og Romsdal til Mørenett, som eies av Tafjord og Tussa på Sunnmøre.

ROR har gjennom flere år arbeidet for nye rettslokaler i Molde og at Romsdal tingrett og Romsdal jordskifterett skal bestå. Den nye regjeringen slår i Hurdalplattformen fast at domstolene som ble nedlagt av den forrige regjeringen i domstolreformen, skal gjenopprettes. I Møre og Romsdal ble domstolene i Molde, Kristiansund, Volda og Ålesund slått sammen til nye Møre og Romsdal tingrett den 26. april i år. Da ble tingrettene omgjort til såkalte rettssteder uten stedlig ledelse.

Under ROR sitt Samarbeidsmøte på Åndalsnes den 7. oktober 2021 orienterte Nye Veier om det pågående arbeidet med E136 som det har tatt over ansvaret for.

Under ROR sitt Samarbeidsmøte på Åndalsnes den 7. oktober 2021 orienterte Statnett om at de har besluttet å gå videre med en ny 420 kV-ledning fra Isfjorden til Fræna, via en ny transformatorstasjon på Istad. Dette er en sak som ROR har arbeidet med gjennom mange år for å sikre bedre og mer robust krafttilgang til Romsdalshalvøya inkludert anlegget på Nyhamna.

De tre interkommunale politiske rådene (IPR) i Møre og Romsdal krever i et brev til Statnett at fylket må sikres krafttilgang og forsyningssikkerhet for kommende vekst og verdiskaping langs kysten.

– Krav om at en rekke verft må betale for opprydding på sjøbunnen utenfor verftene rammer både vilkårlig og urettferdig en næring i knestående, var meldingen fra Alf Reistad til Trygve Slagsvold Vedum da de møttes på Vestnes onsdag 30. juni..

For å unngå unødvendig fogderikamp og pendling sendte ROR en henstilling til NAV den 7. juni 2021 der en argumenterer for å opprettholde kontorsted for NAV Arbeid og ytelse Molde i begge byene. 

Den største endringen er at kommunedirektørene ikke lenger kan ha en formell rolle i selskapet. 

Med bakgrunn i at Møre og Romsdal mangler over 4.000 statlige arbeidsplasser for å komme på landssnittet, oppfordrer regionrådet samtidig om at NAV legger flere funksjoner og arbeidsplasser til fylket.