Aktuelt

ROR har de siste to årene engasjert seg sterkt for å få godstoget tilbake på Raumabanen. Mandag 26. april 2021 startet det nyetablerte selskapet Onrail opp godstrafikken mellom Åndalsnes og Alnabru i Oslo.

– Tonen i debatten for eller mot E39 og Møreaksen har blitt sånn at unge folk distanserer seg. Folk er «fed up" av hets, usakligheter og usannheter, sier daglig leder Alf Reistad i Romsdal regionråd. Han ber begge sider i debatten om å besinne seg.

Høyest på prioriteringslista til Sunnmøre regionråd, Romsdal Regionråd og NHO i Møre og Romsdal står to vegprosjekt: Eksportvegen E136 fra Vestnes til Dombås, og ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde via Møreaksen.

Allerede da regjeringen la fram Nasjonal Transportplan i mars, kalte vi det for en jubeldag for Møre og Romsdal. Regjeringen prioriterer to vegprosjekt som også vi har satt på topp; Eksportvegen og Verdiskapingsaksen E39, uten at disse to vegprosjektene kommer i konkurranse med hverandre. For folk og næringsliv vil de to vegene være til uvurderlig nytte, og gi positiv effekt, sier daglig leder Alf Reistad i Romsdal Regionråd.

Felles pressemelding fra NHO Møre og Romsdal, Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd i forbindelse med fremleggelsen av NTP 2022-33.

Gaven går til mer medisinsk-teknisk utstyr og en utvidelse av fellessjukehuset med 600 kvadrat til mikrobiologi, diagnostikk og intensiv.

- En svært gledelig gave, sier direktør Øyvind Bakke.

På nytt ber ROR om at NVE avviser Statnetts søknad om omklassifisering av 132 kV-linjer inntil det er etablert et alternativ som erstatter de aktuelle 132 kV-anleggenes funksjon som transmisjonsnett.

ROR vil ha både Rauma og Aukra inn på nasjonalt veikart for hydrogen

- Det må hensyntas at Helse Møre og Romsdal har vært underfinansiert over mange år, sier regionrådene i Møre og Romsdal i sin høringsuttalelse.

Det blir ingen endringer i trafikkstasjonene nå. FrP  og regjeringspartiene har blitt enige om å avvente planlagte strukturendringer.

Romsdal Regionråd (ROR) ber NVE avvise Statnetts ønske om å omklassifisere og selge 132 kV-nettet i Møre og Romsdal fra transmisjonsnett til regionalnett.