Aktuelt

Brytningstid, der verden står midt i både en energi- og klimakrise, var tema for årets Rundebordskonferanse som nok en gang samlet svært sentrale aktører midt i fellesferien. 

– Vi mener det er Statnetts oppgave å eie og drifte dagens 132 kV-nett som forsyner Romsdalshalvøya, inntil de har etablert en permanent løsning på et høyere spenningsnivå, var budskapet Molde-ordfører og ROR-styreleder Torgeir Dahl hadde til departementet.

ROR stod som arrangør av et nytt møte den 5. mai mellom "et samlet Møre og Romsdal" og Nye Veier. Temaet var oppgradering av landets mest trafikkerte øst/vest-forbindelse - Eksportvegen E136. 

Daglig leder i ROR, som også er styremedlem i Møreaksen, imøtegår i leserinnlegg i Sunnmørsposten uriktige påstander om blant annet bompenger i forbindelse med Fergefri E39 Ålesund-Molde.

ROR har stilt daglig leder Alf Reistad til disposisjon som daglig leder også for Langfjordforbindelsen AS som arbeider med mål om ferjefri kryssing av Langfjorden på Fv64.

På folkemøtet på Strandheim (Holmemstranda) vil selskapet torsdag 17. februar kl 19.00 legge fram ulike alternativer for flytebru. Hensikten med møtet er å informere interessenter, og samtidig be om innspill til til det videre utredningsarbeidet.

ROR har vært i dialog med flyselskapene om rutetilbudet med fokus på å øke antall avganger mellom Molde og Gardermoen, og henstilt om at det igjen innføres flyavganger i begge retninger både morgen og ettermiddag/kveld. Dette er svært viktig både for næringslivet og for fritidsreiser.

Det er med glede at vi registrerer at SAS nå øker avgangene mellom Molde og Gardermoen.

ROR har sekretariatsfunksjonen i Lokalt Samhandlingsutvalg Molde (LSU Molde), som er det lokale samarbeidsrådet under Helsefellesskap Møre og Romsdal.

LSU Molde har ambisjoner om å gjøre en forskjell under slagordet "fra ord til handling". Samarbeidsutvalget har prioritert fire konkrete samarbeidsprosjekt mellom ROR-kommunen og Molde sjukehus.

Et av disse prosjektene arbeider med å legge til rette for at pasienter som ønsker det kan dø hjemme.

I forbindelse med at NAV Arbeid og ytelse Molde, med 90 ansatte i Molde, nå er besluttet flyttet til Kristiansund har ROR avdekt store mangler med regnestykket direktør Ellen Christiansen i NAV Arbeid og ytelse har lagt fram.

Den 28. januar organiserte ROR et større digitalt møte om Eksportvegen E136 Vestnes - Innlandet grense. Her møtte et samlet Møre og Romsdal - Fylkeskommunen, NHO, LO, Nordmøre IPR, ROR og Sunnmøre Regionråd - toppledelsen i Nye Veier.

Budskapet i møtet var at en ikke tåler nye utsettelser for den høyst påkrevde oppgraderingen av landets mest trafikkerte øst/vest-forbindelse.

 

I leserinnlegg imøtegår ROR flere påstander i Tidens Krav sin lederartikkel den 27. januar 2022. Først kommenteres foreslåtte sammenslåingen av NAV Arbeid og Ytelse Molde sin to avdelinger i Molde og Kristiansund. I tillegg kommer ROR med noen faktaopplysninger om beslutningen om fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal.