Ber om raske avklaringer for jernbanebro og kompensasjonsordning

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR) er svært bekymret for situasjonen for godstransporten, i Norge generelt og på Raumabanen spesielt, i etterkant av at jernbanebrua Randklev bru ved Ringebu brøt sammen i ekstremværet «Hans».

- En langvarig uavklart situasjon for Randklev bru vil kunne føre til et betydelig skifte av godstrafikken fra jernbane og over til vei, noe som vil være svært uheldig, sier leder i Romsdal IPR og ordfører i Molde kommune, Torgeir Dahl.

- Det som har skjedd er et alvorlig skudd for baugen for godstrafikk på Raumabanen, og de alvorlige konsekvensene av at godset skyves over fra bane til vei merkes allerede. Det må snarest avklares hvordan man igjen kan få på plass togtrafikken over Lågen. Randklev bru må åpnes igjen for togtrafikk raskt, sier nestleder i Romsdal IPR og ordfører i Rauma kommune, Yvonne Wold.

Romsdal IPR mener det er positivt at det er gitt signaler om en kompensasjonsordning for togselskapene som rammes av bruddet på linja på Dovrebanen, men av hensyn til forutsigbarheten for togselskapene og deres kunder, ber Romsdal IPR Samferdselsdepartementet om at ordningen konkretiseres så snart som overhodet mulig.

Romsdal IPR har i dag møtt representanter fra Mørebenken og Møre og Romsdal fylkeskommune for å løfte fram situasjonen for godstransport på Raumabanen. I møtet orienterte daglig leder i OnRail, Henning Aandal, om situasjonen for godstransporten etter at jernbanebrua Randklev bru ved Ringebu brøt sammen som en følge av ekstremværet «Hans».

Brev sendt fra Romsdal IPR til Samferdselsdepartementet, 8. september 2023. (PDF, 134 kB)

Oppslag i Romsdals Budstikke 8. september 2023: - Kan ikke la godstoget forsvinne for alltid - rbnett.no