Domstolreformen kan bli reversert

ROR har gjennom flere år arbeidet for nye rettslokaler i Molde og at Romsdal tingrett og Romsdal jordskifterett skal bestå. Den nye regjeringen slår i Hurdalplattformen fast at domstolene som ble nedlagt av den forrige regjeringen i domstolreformen, skal gjenopprettes. I Møre og Romsdal ble domstolene i Molde, Kristiansund, Volda og Ålesund slått sammen til nye Møre og Romsdal tingrett den 26. april i år. Da ble tingrettene omgjort til såkalte rettssteder uten stedlig ledelse.

Advokatforeningen i Molde går sterkt ut for å gjenopprette tidligere Romsdal tingrett. 

Får støtte fra ROR

Hos Romsdal Interkommunalt politisk råd (ROR), tidligere Romsdal regionråd, er det full støtte til reversering av domstolsreformen i Romsdal, opplyser daglig leder Alf Reistad.

– Vi har hele tiden arbeidet for en fullverdig Romsdal tingrett. Vi har ikke tradisjon for å arbeide for reversering av tidligere vedtatte reformer, men den nye regjeringen ønsker å gjeninnføre strukturen fra før domstolsreformen av 2021. Dette er ikke overraskende etter klare signaler fra Senterpartiet under valgkampen.

– Vi anser at egen tingrett er viktig både for advokatmiljøet og rekrutteringen til de lokale domstolene. Erfaringer har vist at det er stor fare for at rettssteder som er underlagt en felles domstol lokalisert i en annen by, raskt blir utarmet, til fordel for domstolen hvor ledelsen sitter, sier Reistad til Romsdals Budstikke.

Formelt sett skal saka opp i styremøtet 1. november, men ifølge Reistad er det ikke er kommet andre signaler enn at RORs opprinnelige ønske fra i fjor, som var å beholde Romsdal tingrett og Romsdal jordskifterett, ligger fast.

 

Se oppslag i Romsdals Budstikke 25. oktober 2021:

Nå vil de ha tilbake tingretten i Molde - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi

Domstolene i Romsdal må gjenopprettes – og Romsdalskommunene må være bevisst sitt ansvar - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi