Et samlet Møre og Romsdal i møte med Nye Veier om E136

Den 28. januar organiserte ROR et større digitalt møte om Eksportvegen E136 Vestnes - Innlandet grense. Her møtte et samlet Møre og Romsdal - Fylkeskommunen, NHO, LO, Nordmøre IPR, ROR og Sunnmøre Regionråd - toppledelsen i Nye Veier.

Budskapet i møtet var at en ikke tåler nye utsettelser for den høyst påkrevde oppgraderingen av landets mest trafikkerte øst/vest-forbindelse.

Se oppslag i Romsdals Budstikke 28. januar 2022:

– Vi setter maksfart - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi

Sunnmørsposten:

Nye Veier: – Vi er klar - smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.