Forventer anleggsstart på Eksportvegen E136 i 2024!

– Når Nye Veier legger opp til at det blir fysisk anleggsstart på delstrekninger på E136 i 2024, ser vi på det som et løfte. Vi forholder oss til at Nye Veier opplyser at de har satt av penger til start på E136, sier daglig leder Alf Reistad i Romsdal interkommunale politiske råd.

Se oppslag på RBnett 6. november 2022:

– Vi stoler på Nye Veiers løfte - rbnett.no