Gryteklare vegprosjekt står i kø i ROR-kommunene!

Ordførerne i ROR har kartlagt gryteklare vegprosjektprosjekt som kan benyttes som motkonjunkturtiltak i forbindelse med koronasituasjonen.

Gryteklare prosjekt er regulerte og ferdig prosjekterte prosjekt som kun mangler økonomiske bevilgninger for å kunne starte opp.

Kommunene har spilt inn prosjektene til Stortinget, fylkeskommunen og til samferdselsdepartementet.

– Vi kommer selvfølgelig til å følge opp dette videre i forhold til regjeringen og Stortinget, sier Torgeir Dahl.

Han setter først og fremst sin lit til revidert nasjonalbudsjett for å få midler til de større prosjektene på lista.

– Regjeringen er opptatt av å komme med stimuleringstiltak rettet direkte inn mot kommunene og fylkeskommunene, og det er ikke utenkelig at noen av disse kan få midler derfra. Men ellers er det stimuleringstiltak som kan komme i revideringen av nasjonalbudsjettet til sommeren som vi må sette vår lit til når det for eksempel gjelder Lønset-Hjelset, sier Dahl.

Les oppslag i Romsdals Budstikke 8. april 2020