Helseforetaket skryter av kommune i Romsdal for arbeidet med å redusere antall utskrivningsklare pasienter

Sjukehusene i fylket sliter med mange utskrivningsklare pasienter. Dette har Romsdal IPR, Lokalt Samarbeidsutvalg Molde sjukehus og kommunene i Romsdal grepet fatt i. Nå roses dette samarbeidet av samhandlingssjefen i Helse Møre og Romsdal.

Eli Otterlei er samhandlingssjef i Helse Møre og Romsdal. Tross mange utskrivningsklare nå, gir hun gode ord til kommunene i Romsdal

– Jeg vil gi honnør til Molde og de andre kommunene som sokner til Molde sjukehus. De jobber utrolig godt, sier hun.

Hun viser til at utskrivningsklare pasienter er definert som eget forbedringsprosjekt der det jobbes for å finne gode løsninger etter analyser av hver enkelt pasient.

 

Se oppslag på RBnett den 29. mars 2023:

Sjukehuset er kraftig pressa – av fire grunner - rbnett.no