Ikke noe problem med demokratiet i ROR!

Ikke noe problem med demokratiet i ROR!

Frank Sve hevder i et innlegg på ksu.no at Romsdal Regionråd (ROR) er et udemokratisk, ikke folkevalgt og selvoppnevnt interessegruppe styrt av Møreaksen, Helge Orten og Torgeir Dahl. Nå har ROR svart.

Kronikk i ksu.no den 12. mai 2021:

KSU.NO - Ikke noe problem med demokratiet i ROR!