Johannes Devik Brekke ny daglig leder i Romsdal IPR

Devik Brekke er 40 år og bosatt i Molde. Han kommer fra stillinga som rådgiver og leder for program for bærekraftig by og tettstedutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han tiltrer 1. august 2023.

Devik Brekke har utdannelse blant annet innen regional utvikling, inkludert mastergrad i by- og regional utvikling ved London School of Economics. Han har også erfaring – både regionalt, nasjonalt og internasjonalt – fra ulike deler av offentlig forvaltning, spesielt innenfor regional- og næringspolitikken. I tillegg har han også erfaring fra Nærings- og handelsdepartementet der han har skrevet taler, innlegg og presentasjoner om norsk nærings- og handelspolitikk for statsrådene.

Se oppslag på RBnett 28. februar 2023:

Ny leder vil samarbeide mer med naboene - rbnett.no