Molderegionen frykter de kan miste arbeidsplasser til nabobyene

Alf Reistad og Torgeir Dahl frykter at de statlige arbeidsplassene skal lekke i begge ender for Romsdal-regionen.

Daglig leder i ROR, Alf Reistad, ser med bekymring på kampene som kommer om de offentlige arbeidsplassene i romsdalskommunene.

– Det pågår en kamp for å beholde de offentlige arbeidsplassene, sa Reistad til Romsdals-ordførerne.

Over lang tid har det vært en het potet, kanskje særlig på Nordmøre, rundt fordelingen av de statlige arbeidsplassene i Møre og Romsdal. Mange ganger har Nordmøringene følt at særlig Molde har blitt favorisert på bekostning av Kristiansund.

Alf Reistad innledet ROR-møtet fredag morgen med å gi Romsdals-ordførerne en oversikt over hvilke offentlige arbeidsplasser som kan flyttes fra Romsdal. Han mener at Molde-regionen risikerer å miste statlige arbeidsplasser til både Nordmøre og Sunnmøre i de pågående sentraliseringsprosessene for de offentlige tjenestene i fylket. Det vil han helst unngå.

 

Se oppslag i Romsdals Budstikke 22. oktober 2020:

Molde frykter de kan miste mye til nabobyene: – Vi er under press - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi