Møreaksen er vår Intercity!

På Østlandet kostet det 36,8 milliarder kroner å spare 11 minutter med Follobanen. I eksportfylket Møre og Romsdal kan vi spare en time i reisetid mellom Ålesund og Molde for 24,4 milliarder kroner.

Ut fra kostnader og trafikkgrunnlaget er strekningen Ålesund - Molde, inkludert fjordkryssingen Møreaksen, det neste prosjektet som bør prioriteres for Fergefri E39.

Dersom Møre og Romsdal ikke skal bli stående på ferjekaia og vente, trenger vi politikere som kjemper for våre strategisk viktige samferdselsprosjekt i konkurranse med vei- og jernbaneprosjekt i andre deler av landet.

Se leserinnlegg på RBnett 22. februar 2023:

Møreaksen er vår Intercity! - rbnett.no