Nå må det skje noe på Eksportvegen E136

Romsdal IPR har tatt en aktiv rolle i å samle hele Møre og Romsdal i arbeidet med å få prioritert høyst nødvendig utbedringer av landets mest trafikkerte øst/vest-forbindelse - Eksportvegen E136.

I tillegg til Romsdal IPR inngår Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordmøre IPR, Sunnmøre regionråd, Vestnes kommune, Rauma kommune, LO og NHO i samarbeidet "et samlet Møre og Romsdal". I tillegg deltar andre aktører som f. eks. Rauma Næringslag og Lastebileierforbundet som observatører i møtene med utbygger Nye Veier AS.

Se oppslag om konferanse om E136 på RBnett 29.08.2022:

Konferanse om E136: – Nå må det skje noe - rbnett.no