NAV liv og lære

NAV henstiller om å la 2023 bli året der vi setter kunnskap om arbeidsmiljø, partssamarbeid og systematisk HMS-arbeid øverst på dagsorden. Dette skjer samtidig med at etaten selv avvikler 90 arbeidsplasser i Molde.

Se leserinnlegg fra Romsdal IPR på RBnett den 10. januar 2023:

NAV selv avvikler 90 arbeidsplasser i Molde - rbnett.no