NAV-sjefen svarer på ROR sin henstilling å opprettholde NAV Arbeid og Ytelse Molde både i Molde og Kristiansund

NAV-sjefen svarer på ROR sin henstilling å opprettholde NAV Arbeid og Ytelse Molde både i Molde og Kristiansund

For å unngå unødvendig fogderikamp og pendling sendte ROR en henstilling til NAV den 7. juni 2021 der en argumenterer for å opprettholde kontorsted for NAV Arbeid og ytelse Molde i begge byene. 

Møre og Romsdal mangler ca. 4.000 statlige arbeidsplasser for å komme på landssnittet. ROR er av den oppfatning at fokuset må være på å skaffe flere nye statlige arbeidsplasser til fylket - ikke flytte de som allerede er etablert. Dette er også en del av avtalen som er inngått mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Statsforvalteren og de tre "regionrådene" i fylket.

I svaret fra direktør for NAV Arbeid og ytelse, Ellen Christiansen, signaliseres det at ROR neppe får medhold i at det beste er å opprettholde begge kontorstedene.

Se oppslag i Romsdals Budstikke 24. juni 2021:

Etterlyser svar om lokalisering – dette sier Nav-sjefen - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi