NHO, Sunnmøre Regionråd og ROR godt fornøyd med at E136 og E39 ikke kommer i konkurranse med hverandre i NTP!

NHO, Sunnmøre Regionråd og ROR godt fornøyd med at E136 og E39 ikke kommer i konkurranse med hverandre i NTP!

Høyest på prioriteringslista til Sunnmøre regionråd, Romsdal Regionråd og NHO i Møre og Romsdal står to vegprosjekt: Eksportvegen E136 fra Vestnes til Dombås, og ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde via Møreaksen.

Allerede da regjeringen la fram Nasjonal Transportplan i mars, kalte vi det for en jubeldag for Møre og Romsdal. Regjeringen prioriterer to vegprosjekt som også vi har satt på topp; Eksportvegen og Verdiskapingsaksen E39, uten at disse to vegprosjektene kommer i konkurranse med hverandre. For folk og næringsliv vil de to vegene være til uvurderlig nytte, og gi positiv effekt, sier daglig leder Alf Reistad i Romsdal Regionråd.

- Vi prioriterte prosjektene som ville ha størst effekt for næringslivet og befolkningen. Da konkluderte vi med Eksportvegen E136 og Verdiskapingsaksen Molde-Ålesund via Møreaksen. I stedet for at hver region skulle argumentere for sitt prosjekt, tok vi en strategisk beslutning om å stå sammen og snakke med én stemme, forteller Reistad.

Regionrådslederen er fornøyd med at Statens vegvesen har fått ansvaret for E39 mens Nye Veier er foreslått å få ansvaret for E136 fra Vestnes til Dombås.

- Vi har allerede hatt første møte med Nye Veier AS og lagt fram at vi forventer rask oppstart på E136. Nye Veier vil naturligvis ikke gå inn på realitetsdiskusjoner før det er endelig avklart at selskapet får oppdraget med E136. Men vi har fått tilbakemelding om at Nye Veier griper tak i utbedringene som gir størst nytte. Erfaringene fra andre steder i landet viset at E136-utbedringene kan skje vel så raskt som om Statens vegvesen hadde fått oppdraget, med behov for årlige bevilgninger over statsbudsjettet, sier Alf Reistad.

Oppslag i Romsdals Budstikke 2. april 2021:

Første møte med Nye Veier - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi