Nye Veier med nytt E136-signal: Krabbefeltet kan bygges utenom tur

ROR stod som arrangør av et nytt møte den 5. mai mellom "et samlet Møre og Romsdal" og Nye Veier. Temaet var oppgradering av landets mest trafikkerte øst/vest-forbindelse - Eksportvegen E136. 

Se oppslag på RBnett 5. mai 2022:

Nye Veier med nytt E136-signal: Krabbefeltet kan bygges utenom tur - rbnett.no