Om påstått "landeveisrøveri" på Ørskogfjellet

Daglig leder i ROR, som også er styremedlem i Møreaksen, imøtegår i leserinnlegg i Sunnmørsposten uriktige påstander om blant annet bompenger i forbindelse med Fergefri E39 Ålesund-Molde.

Les leserinnlegg i Sunnmørsposten den 28. mars 2022:

Om påstått "landeveisrøveri" på Ørskogfjellet - smp.no