Ordførerne i ROR-kommune møtes regelmessig på Skype for samordning i forbindelse med koronasituasjonen

Koronaviruset skaper store utfordringer for alle kommuner. Til tross for stor web-basert møtevirksomhet på ulike nivå, har ordførerne i ROR besluttet å møtes til regelmessige Skype-møter for å utveksle erfaringer og koordinere tiltakene som blir iverksatt.

Samtlige ROR-kommuner ilegger nå reisende sørfra karantene.

Se oppslag i Romsdals Budstikke 22. mars 2020