Regionråda i fylket står sammen og krever rettferdig fordeling av sjukehuskronene.

Sunnmøre Regionråd, Romsdal Regionråd og Nordmøre IPR (tidligere Orkidé) støtter kravet som ordførerne i fylket tidligere har kommet med med hensyn til fordeling av midlene mellom helseforetaka i Midt-Norge.

De tre regionråda har sendt brev til Tina Steinsvik Sund, styreleder i Helse Midt-Norge. Her krever man at fordelinga mellom helseforetakene internt i Midt-Norge følger opp konklusjonene i Magnussen 2. Årsaka de angir, er at «Denne modellen fangar opp mange fleire omsyn enn den førre, og syner klart at Helse Møre og Romsdal er underfinansiert og ikkje får sin rettmessige del av midlane som vert fordelt gjennom Helse Midt-Norge i dag.»

 

Oppslag i Romsdals Budstikke 30. september 2020:

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/09/30/Regionr%C3%A5da-st%C3%A5r-sammen-%E2%80%93-krever-rettferdig-fordeling-av-sjukehuskronene-22746498.ece