Regjeringen sier nei til ekspertutredning og vil ikke legge ned Hustad fengsel

Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning for fengslene i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Den konkluderer blant annet med å legge ned Hustad fengsel. Regjeringens kvalitetssikring har kommet til en annen konklusjon. De vil beholde og rehabilitere dagens fengsler, og kun bygge nytt dersom det blir behov for økt kapasitet.

Oppslag i Romsdals Budstikke 30. september 2020:

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/09/30/Ekspertutredning-vil-legge-ned-Hustad-fengsel.-Regjeringen-sier-nei-22746812.ece