ROR ber departementet stanse kraftlinjesalg

– Vi mener det er Statnetts oppgave å eie og drifte dagens 132 kV-nett som forsyner Romsdalshalvøya, inntil de har etablert en permanent løsning på et høyere spenningsnivå, var budskapet Molde-ordfører og ROR-styreleder Torgeir Dahl hadde til departementet.

Sammen med seg i delegasjonen hadde han styreleder i Elinett og konsernsjef i Istad Ivar Kosberg og daglig leder Alf Reistad i ROR. I departementet møtte de statssekretær Elisabeth Sæther (A) og tre representanter fra embetsverket. Delegasjonen ba under møtet departementet avvise NVE sin godkjenning av omklassifisering og salg av det aktuelle nettet inntil ny 420 kV-forbindelse er på plass.

Se oppslag på RBnett 21. juni 2022:

Ber departementet stanse kraftlinjesalg - rbnett.no