ROR bistår 13 verft i Romsdal og på Sunnmøre

ROR mener at pålegg fra Fylkesmannens kan bli kroken på døra for 13 lokale skipsverft.

ROR mener at Fylkesmannens pålegg til 13 skipsverft i Møre og Romsdal om kartlegging av lokal sjøbunnsforurensning, og tiltakssplan for å rydde opp, kan bli kroken på døra for dem. Etter ROR sin mening blir verftene gjort til syndebukker for forurensning også andre har stått for.

– Vi er overrasket og sterkt kritiske til at det bare er verftene som har fått et slikt pålegg. Fylkesmannen gir pålegg til verftene, til tross for at det er mange aktuelle kilder til tidligere påvist forurensing. Her blir verftene i vårt fylke behandlet på en annen måte enn virksomheter i andre deler av landet, sier Alf Reistad,som framholder at verftene sliter tungt økonomisk og er helt avgjørende for sysselsettinga i regionen,.

Les oppslag i Romsdals Budstikke 18. januar 2020