ROR har avdekt store mangler med NAV sitt regnestykke

I forbindelse med at NAV Arbeid og ytelse Molde, med 90 ansatte i Molde, nå er besluttet flyttet til Kristiansund har ROR avdekt store mangler med regnestykket direktør Ellen Christiansen i NAV Arbeid og ytelse har lagt fram.

NAV-direktøren har lagt til grunn at flyttingen til Kristiansund vil gi en årlig innsparing på 195.000,- kroner.

ROR sin gjennomgang viser at NAV-direktøren har utelatt utgifter på totalt ca. 9 MNOK i momskompensasjon (over 10 år) og totalt ca. 6 MNOK i pendlertilskudd (over 2 år).

I tillegg er det nye leiearealet i Kristiansund ca. 30 % mindre enn det arealet NAV Arbeid og ytelse Molde sine to avdelinger disponerer i dag.

Dette medfører at de totale husleiekostnadene går betydelig opp - ikke ned som NAV hevder.

NAV-direktør Ellen Christiansen ønsker ikke å kommentere ROR sine avsløringer i intervju med Romsdals Budstikke 11. februar 2022:

NAV-direktøren: Gode lokaler viktigere enn pris - rbnett.no