ROR har håp om å berge nedleggingstruet trafikkstasjon

ROR har i langt tid samarbeidet med de profesjonelle kundene til Trafikkstasjonen i Årødalen om å opprettholde tjenestetilbudet. Opprinnelig var det foreslått å legge ned denne stasjonen og overføre mesteparten av virksomheten til Bergsøya og Kristiansund.

ROR mener at trafikkstasjonen i Årødalen har en ideell plassering med meget kort avstand for de store profesjonelle kundene, som f.eks. Bussbygg, Doosan Infracore Norway, Nerland Autosalg, Juro Caravan, Wist Buss & Last og Kroken Caravan. Selv om mye av tjenestetilbudet for privatbiler er digitalisert, ser vi det også som en styrke at dagens trafikkstasjon ligger nærmest vegg i vegg med den nye Bilbyen Molde.

I brev fra Samferdselsdepartementet har nå ROR fått opplyst at de fleste tjenestestedene som var foreslått lagt ned likevel blir som var foreslått nedlagt, likevel vil bli opprettholdt, men at det vil skje noen endringer i hvilke tjenester som tilbys hvor. Samferdselsdepartementet skriver videre at Statens vegvesen, på bakgrunn av konklusjonen, har fått i oppdrag å vurdere videre oppfølging og gjennomføring. Departementet har samtidig bedt om en vurdering av om dagens ordninger med ambulerende tjenester kan utvides, eventuelt om det er ytterligere tjenester hvor slike ordninger kan etableres. Statens vegvesen har bedt om tilbakemelding innen 15. oktober 2020.

På denne bakgrunn har ROR, sammen med de profesjonelle kundene, nå sendt forespørsel til Statens vegvesen om møte for å diskutere framtidig tjenestetilbud.

Oppslag i Romsdals Budstikke 26. august 2020:

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/08/26/Har-h%C3%A5p-om-%C3%A5-berge-nedleggingstruet-trafikkstasjon-22563610.ece