ROR organiserte stort møte om sedimentsaken med klima- og miljøminister Rotevatn

Tirsdag 15. september ble det arrangert et stort digitalt møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Deltakere var representanter fra de 13 verftene, ordførerne i de 7 vertskommunene, fylkesordføreren, LO, NHO, Norsk Industri, Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd.

Teamet var sedimentsaken, der 13 verft i Møre og Romsdal har fått pålegg til sedimentundersøkelser med tilhørende tiltaksplaner. Dette til tross for at at ansvarfordelingen er svært uklar. Ved flere av lokasjonene er det 5-8 mulige kilder til forurensingen. Hvordan myndighetene har kommet fram til utvalget av verft, og hvorfor ikke andre industrivirksomheter har fått samme pålegg er høyst uklart.

På møtet lovet statsråden å gå grundig inn i saken, og bidra til rask avklaring på klagen fra verftene og på saksbehandlingen av regionrådene sin søknad om økonomisk støtte til oppdaterte sjøbunnskartlegginger.   

 

Oppslag i Romsdals Budstikke den 16. september 2020:

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/09/15/%E2%80%93-Setter-ny-etablering-ved-Vard-Aukra-i-fare-22671491.ece?