ROR overrasket over at NVE avviste lokale protester

NVE har gitt Statnett godkjenning for å omklassifisere og selge viktige deler av kraftlinjenettet i Møre og Romsdal til Mørenett, som eies av Tafjord og Tussa på Sunnmøre.

– Uforstående

Daglig leder Alf Reistad i ROR er også kritisk

– Vi stiller oss uforstående til hvorfor de vil rushe gjennom denne løsningen før de har den permanente og tosidige innmatingen til Romsdalshalvøya på plass. Vi vil nå gå nærmere inn i vedtaket og få en forståelse av hva de tenker om forbindelsen mellom Isfjorden og Istad. Det er den løsningen Statnett la fram på samarbeidsmøtet i ROR på Åndalsnes for kort tid siden. Den innebærer å erstatte dagens 132 kv linje med 420 kV linje. Vi vil gå inn i en dialog med Statnett for å få en forståelse av hva de planlegger nå, og hvorfor de ønsker å selge en ledning som skal rives og erstattes av en 420 kv linje. Skepsisen fra ROR sin side er at en omklassifisering og et salg ikke gir noe forbedret tilbud for Romsdalshalvøya, men derimot økte kostnader, sier Alf Reistad.

Se oppslag i Romsdals Budstikke 17. november 2021:

NVE avviste lokale protester - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi