ROR viderefører Rundebordskonferansen

I samarbeid  med Gassco og Aukra kommune vil ROR videreføre den årlige Rundebordskonferansen som Gassknutepunkt Nyhamna har arrangert under Moldejazz siden 2010.

Den årlige Rundebordskonferansen i Molde, som har blitt en av Norges viktigste gasskonferanser, blir videreført selv om arrangøren Gassknutepunkt Nyhamna ble nedlagt ved siste årsskifte.

ROR vil i samarbeid med blant andre Gassco og Aukra kommune videreføre Rundebordskonferansen, som har vært arrangert hvert år siden 2010 under Moldejazz. I 2020 blir Rundebordskonferansen arrangert onsdag 15. juli.

– Jeg opplever at dette kanskje er vår viktigste møteplass i forhold til sentrale aktører innenfor mange deler av samfunnslivet. Vi får toppene innenfor regjering, LO, NHO, departement – samt Mørebenken. Å ikke videreutvikle den møteplassen og det nettverket den gir, ville etter vår oppfatning være en feilvurdering, sier styreleder Torgeir Dahl i ROR om bakgrunnen for at rådet går inn.

Se oppslag i Romsdals Budstikke  6. mars 2020