Rundebordskonferansen 2020 er avlyst!

På grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen og en nedskalert Moldejazz, har arrangørene valgt å avlyse Rundebordskonferanse 2020.

Etter at det interkommunale samarbeidsprosjektet Gassknutepunkt Nyhamna ble avviklet ved forrige årsskiftet ble det besluttet at Romsdal Regionråd, i samarbeid med Gassco og Aukra kommune, skal videreføre konferansen.

Gassknutepunkt Nyhamna sin Rundebordskonferanse har vært arrangert under Moldejazz hvert år siden 2010. Dette har utviklet seg til en sentral nasjonal møteplass hvor en har satt fokus på norsk gass i et nasjonalt - og internasjonalt perspektiv. Rundebordskonferansen har historisk satt søkelyset på hvordan en kan sikre størst mulig regionale ringvirkninger av aktiviteten på Nyhamna. De siste årene har temaet i større og større grad omhandlet norsk gass sin posisjon i EU’s grønne skifte. Tidligere har både forhenværende ambassadør Sarah Gillet, og andre sentrale representanter fra Britiske myndigheter, deltatt for å belyse framtid behov for norsk gass i Storbritannina. I 2019 var statsminister Erna Solberg en av mange sentrale innledere.

- Årets program var mer aktuelt enn noen gang, og det er derfor med tungt hjerte at arrangørene må avlyse årets Rundebordskonferanse.  Vi hadde spesielt sett fram til innlegget fra EUs ambassadør til Norge Thierry Béchet . Etter planen skulle ha gi en oppdatering om energisituasjonen i Europa og behovet for norsk gass i EU, sier daglig leder i Romsdal Regionråd Alf Reistad.

Pågående arbeidet med fangst og lagring av CO2 (CCS) var også satt på dagsorden.

- Administrerende direktør Gassnova Trude Sundset og prosjektdirektør Sverre Overå i Equinor skulle legge fram status for pågående arbeid med CCS både i Norge og internasjonalt.  Resultatet av dette arbeidet kan ha stor innvirkning på hvor lenge Norge kan eksportere gass, mener Reistad.

Et annet sentralt tema som skulle debatteres under årets Rundebordskonferanse er muligheten for storskala hydrogenproduksjon på Nyhamna.

- Hypotesen er at Nyhamna i framtida kan gå fra å være gassknutepunkt til hydrogenknutepunkt. Skal dette være mulig er vi avhengig av en løsning for fangst og lagring av CO2. Vi ønsker derfor en utredning for å se på muligheten for å lagre CO2 i Ormen Lange reservoarene når disse er tømt for gass, sier Reistad.

Arrangørene har allerede startet planleggingen av Rundebordskonferansen 2021.

 

- Det er et klart signal fra næringen at man ønsker å videreføre Rundebordskonferansen som en sentral møteplass.  Det er derfor med glede vi registrerer at årets foredragsholdere allerede har gitt positive signaler om å delta under neste års Rundebordskonferansen, avslutter Reistad.