Rundebordskonferansen 2022 ble en stor suksess med dagsaktuelle tema og stor deltakelse!

Brytningstid, der verden står midt i både en energi- og klimakrise, var tema for årets Rundebordskonferanse som nok en gang samlet svært sentrale aktører midt i fellesferien. 

Se oppslag på RBnett 20.07.2022 om at Hydrogenfabrikken på Nyhamna kan stå ferdig i 2028:

Presenterte store planer: – Fabrikken kan stå klar i 2028 - rbnett.no

 

Se oppslag på RBnett 20.07.2022 om press for rask utbygging av Linnorm:

Press for rask Linnorm-utbygging - rbnett.no

 

Se oppslag på RBnett 23.07.2022 om at Wintershall Dea går glipp av 150 MNOK pr døgn pga. forsinkelser med Dvailn:

Går glipp av 150 millioner kroner i døgnet - rbnett.no