Samlet uttalelse fra Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre: Går ut med felles krav til Statnett

Samlet uttalelse fra Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre: Går ut med felles krav til Statnett

De tre interkommunale politiske rådene (IPR) i Møre og Romsdal krever i et brev til Statnett at fylket må sikres krafttilgang og forsyningssikkerhet for kommende vekst og verdiskaping langs kysten.

Statnett vil om kort tid legge fram en langsiktig løsning for kraftforsyninga for Nordmøre og Romsdal. De tre interkommunale politiske rådene sier at en ny langsiktig løsning må tilfredsstille det framtidige kraftbehovet i hele regionen. Brevet er undertegnet av styrelederne Kjell Neergaard i Nordmøre IPR, Torgeir Dahl i Romsdal IPR, Vebjørn Krogsæter i Sunnmøre regionråd og de daglige lederne i de tre rådene.

Daglig leder Alf Reistad i Romsdal IPR trekker i en kommentar til brevet fram både Nyhamna og Romsdalshalvøya.

– En må planlegge for en infrastruktur som tar for seg den store økninga i kraftbehovet langs kysten. Det er planer om så mye elektrifisering og industrietablering langs hele kysten at kraftbehovet er stort. En må planlegge for en langsiktig løsning for å dekke det behovet. Samtidig er Romsdal IPR svært bekymret for kraftsituasjonen på Romsdalshalvøya, og opptatt av dobbeltsidig innmating til Nyhamna. En er helt avhengig av det i forhold til Aker og Shell sitt arbeid for å etablere storskala hydrogenproduksjon der, sier Alf Reistad.

 

Se oppslag i Romsdals Budstikke 13. august 2021:

Går ut med felles krav til Statnett - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi