Statnett går videre på milliardinvestering til kraftforsyning til Romsdalshalvøya

Under ROR sitt Samarbeidsmøte på Åndalsnes den 7. oktober 2021 orienterte Statnett om at de har besluttet å gå videre med en ny 420 kV-ledning fra Isfjorden til Fræna, via en ny transformatorstasjon på Istad. Dette er en sak som ROR har arbeidet med gjennom mange år for å sikre bedre og mer robust krafttilgang til Romsdalshalvøya inkludert anlegget på Nyhamna.

Investeringen vil bli på 1,3 milliarder kroner. Løsningen ligner på ett av tre alternativer Statnett lanserte i 2015.

– Vi har de siste par årene gjort en konseptvalgutredning for kraftforsyningen til Nordmøre og Romsdal. Det vi nå har besluttet, er de tiltakene vi kommer til å gå videre med. Vi har skissert det vi kaller et målnett som viser hvordan vi tror kraftnettet i Nordmøre og Romsdal vil se ut i fremtiden. Veien videre blir at vi sender utredningen på ekstern kvalitetssikring og deretter til Olje- og energidepartementet, som vil gi sin uttalelse. I etterkant av det vil Statnett starte opp disse prosjektene. Vi har ikke besluttet å bygge noe, men vi har besluttet å gå videre i planleggingen av disse 420 kV-tiltakene, sier Lars Petter Myklebust.

Se oppslag i Romsdals Budstikke 7. oktober 2021:

Går videre på milliardinvestering til kraftforsyning - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi