Statnett går videre på milliardinvestering til kraftforsyning til Romsdalshalvøya

Statnett går videre på milliardinvestering til kraftforsyning til Romsdalshalvøya

Under ROR sitt Samarbeidsmøte på Åndalsnes den 7. oktober 2021 orienterte Statnett om at de har besluttet å gå videre med en ny 420 kV-ledning fra Isfjorden til Fræna, via en ny transformatorstasjon på Istad. Dette er en sak som ROR har arbeidet med gjennom mange år for å sikre bedre og mer robust krafttilgang til Romsdalshalvøya inkludert anlegget på Nyhamna.

Investeringen vil bli på 1,3 milliarder kroner. Løsningen ligner på ett av tre alternativer Statnett lanserte i 2015.

– Vi har de siste par årene gjort en konseptvalgutredning for kraftforsyningen til Nordmøre og Romsdal. Det vi nå har besluttet, er de tiltakene vi kommer til å gå videre med. Vi har skissert det vi kaller et målnett som viser hvordan vi tror kraftnettet i Nordmøre og Romsdal vil se ut i fremtiden. Veien videre blir at vi sender utredningen på ekstern kvalitetssikring og deretter til Olje- og energidepartementet, som vil gi sin uttalelse. I etterkant av det vil Statnett starte opp disse prosjektene. Vi har ikke besluttet å bygge noe, men vi har besluttet å gå videre i planleggingen av disse 420 kV-tiltakene, sier Lars Petter Myklebust.

Se oppslag i Romsdals Budstikke 7. oktober 2021:

Går videre på milliardinvestering til kraftforsyning - rbnett.no - nyheter, sport, kultur og økonomi