Stoler på Shells Linnorm-løsning

Dersom Shell mener de har et lønnsomt prosjekt og kontroll på usikkerhet og risiko, må det trumfe Equinors tvil er budskapet fra Romsdal IPR og Energiknutepunkt Nyhamna mht. utbygging av Linnorm-feltet i Norskehavet.

På grunn av krigen i Ukraina har Europa stort behov for mer norsk gassforsyning. Det har oppstått uenighet mellom eierne av Linnorm-feltet om utbyggingsløsning. Shells utbyggingsalternativ innebærer at Linnorm-feltet kan være ferdig utbygd allerede i 2026, mens Equinors løsning innebærer at feltet vil være ferdig utbygd tidligst i 2032. Shell sin løsning baserer seg både på gasstransport via Åsgard Transport til Kårstø og via Polarled til Nyhamna. Velges Equinor sitt alternativ blir utbyggingen utsatt 6-10 år - samtidig som all gass vil gå forbi Midt-Norge direkte til Kårstø.

Romsdal IPR og Energiknutepunkt Nyhamna argumenterer sterkt for en rask utbygging - blant annet for å sikre Europa mer norsk gass i en kritisk situasjon.

Se oppslag på RBnett 03.10.2022:

Stoler på Shells Linnorm-løsning - rbnett.no