Støtter grensejustering for Ona/Husøya og Sandøya

Et stort flertall av innbyggerne på Ona/Husøya og Sandøya har bedt om grensejustering, slik at disse øyene innlemmes i Aukra kommune.

Romsdal IPR mener øyene på Romsdalskysten må få lov til å skifte kommune. Rådet viser til dere historisk tette tilknytning til resten av Romsdal «med hensyn til handel, språk, kultur og tradisjoner».

Se oppslag på RBnett 7. desember 2022:

Støtter Ona og Sandøya: – Ser ingen argument imot - rbnett.no