Trollstigen - det må handles nå!

Fellesuttalelse fra Romsdal interkommunalt politisk råd, Sunnmøre regionråd, Nordmøre interkommunalt politisk råd, LO Møre og Romsdal og NHO Møre og Romsdal om situasjonen for Trollstigen:

Trollstigen – det må handles nå!

Den nasjonale turistvegen Trollstigen er en hjørnestein i det norske reiselivsproduktet og tiltrekker seg over en million besøkende årlig fra hele verden. Til sammenligning er dette flere besøkende enn reiselivsikonene Prekestolen[1] og Nidarosdomen[2] hadde til sammen i 2023.

Når vegen nå stenges har det ikke bare dramatiske konsekvenser for reiselivsnæringen på Nordvestlandet, men også store ringvirkninger for Norge som reiselivsdestinasjon. Viktige arbeidsplasser og verdiskaping i regionen settes i fare.

Forholdene i Trollstigen nå er en ekstraordinær situasjon. Nå kreves umiddelbar handling. Sikkerheten til både innbyggere og besøkende, samt bevaringen av en viktig turistattraksjon, må prioriteres.

Trollstigen er av så stor betydning at ekstraordinære statlige midler til rassikring må på plass nå. En krangel om regningen tjener ingen.

 

Trygve Grydeland, leder, Romsdal interkommunalt politisk råd

Kenneth Langvatn, styreleder, Sunnmøre regionråd

Ingrid Ovidie Rangønes, leder, Nordmøre interkommunalt politisk råd

Kari Hoset Ansnes, regionleder, LO Møre og Romsdal

Lene Trude Solheim, regiondirektør, NHO Møre og Romsdal

 

[1] https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/ve4nbl/4-millioner-i-overskudd-for-preikestolen-venter-over-400-000-besoekende

[2] https://www.nidarosdomen.no/ndr/om-ndr/publikumsavdelingen