Trygve Grydeland ny leder av Romsdal interkommunalt politisk råd

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR) møttes 3. november 2023 til første møte etter kommune- og fylkestingsvalget i september. I møtet ble ordfører i Molde kommune, Trygve Grydeland, valgt til leder av representantskapet for en periode på to år. Ordfører i Rauma kommune, Yvonne Wold, fikk fornyet tillit for to nye år som nestleder i rådet.

- Jeg er glad for tilliten jeg har fått fra mine kollegaer. Jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid med nabokommunene Rauma, Vestnes, Aukra og Hustadvika framover, sier nyvalgt leder i Romsdal IPR Trygve Grydeland.

Romsdal interkommunalt politisk råd skal gjennom samhandling bidra til en positiv utvikling for Romsdal og i medlemskommunene. Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.

Etter kommune- og fylkestingsvalget har tre av de fem ROR-kommunene fått ny ordfører. Dette gjelder Aukra, Hustadvika og Molde kommuner. Randi Bergundhaugen (H, Vestnes kommune) og Yvonne Wold (SV, Rauma kommune) ble gjenvalgt og er i gang med en ny ordførerperiode, mens Nils Christian Harnes (Krf, Hustadvika kommune), Helge Kjøll jr. (Krf, Aukra kommune) og Trygve Grydeland (H, Molde kommune) tar fatt på sin første.

F.v. Helge Kjøll jr., ordfører i Aukra kommune – Yvonne Wold, ordfører i Rauma kommune – Trygve Grydeland, ordfører i Molde kommune – Nils Christian Harnes, ordfører i Hustadvika kommune. Randi Bergundhaugen, ordfører i Vestnes kommune, var forhindret fra å delta da bildet ble tatt. Johannes Brekke