- Vi må over fra løfter til anleggsstart på Eksportvegen E136

- Vi må konstatere at vi er akkurat på samme sted mht. fremkommelighet gjennom Romsdal førstkommende vinter som for ett år siden, sier Alf Reistad i Romsdal IPR.

Romsdal IPR, og samarbeidspartnerne Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordmøre IPR, Sunnmøre regionråd, Rauma kommune, Vestnes kommune, LO og NHO, er utålmodig mht. oppstarten av høyst påkrevde utbedringer langs Eksportvegen E136 - spesielt gjennom Romsdalen. Samarbeidspartnerne har forventninger at utbygger Nye Veier AS har anbud ute for flere strekninger i løpet av 2023.

Se oppslag på RBnett 2. november 2022:

– Vi må over fra løfter til anleggsstart - rbnett.no