NHO og ROR: Fylkeskommunedirektøren setter viktig vegprosjekt i fare

NHO og ROR stiller seg undrende til nedprioritering av Møreaksen, og mener det er viktig å fastholde prioriteringene i gjeldende NTP.

- Vi er fornøyde med at Eksportvegen E136 er prioritert på topp i tråd med vår felles høringsuttalelse sammen med Sunnmøre Regionråd og Romsdal Regionråd.  Men vi er skuffet over at verdiskapningsaksen E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) nedprioriteres. Møreaksen er et svært viktig samferdselsprosjekt som vil knytte sammen fylket til en slagkraftig bo- og arbeidsmarkedsregion og få stor betydning for næringsliv og innbyggere i framtiden, sier regiondirektør Espen Remme i NHO Møre og Romsdal.

Les oppslag i Romsdals Budstikke 13. mai 2020

 

Pressemelding fra ROR og NHO Møre og Romsdal: 

2020-05-13 Pressemelding ang NTP fra NHO MR og ROR (PDF, 332 kB)