Aktuelt

Ordførerne i ROR har kartlagt gryteklare vegprosjektprosjekt som kan benyttes som motkonjunkturtiltak i forbindelse med koronasituasjonen.

Gryteklare prosjekt er regulerte og ferdig prosjekterte prosjekt som kun mangler økonomiske bevilgninger for å kunne starte opp.

Koronaviruset skaper store utfordringer for alle kommuner. Til tross for stor web-basert møtevirksomhet på ulike nivå, har ordførerne i ROR besluttet å møtes til regelmessige Skype-møter for å utveksle erfaringer og koordinere tiltakene som blir iverksatt.

Samtlige ROR-kommuner ilegger nå reisende sørfra karantene.

I samarbeid  med Gassco og Aukra kommune vil ROR videreføre den årlige Rundebordskonferansen som Gassknutepunkt Nyhamna har arrangert under Moldejazz siden 2010.

ROR har, sammen med Sunnmøre Regionråd og NHO, satt E136 Åleusund - Innlandet grense og Møreaksen øverst på ønskelisten for NTP 2022-2033.

ROR mener at pålegg fra Fylkesmannens kan bli kroken på døra for 13 lokale skipsverft.

Mer enn ett år har gått siden siste godstoget gikk på Raumabanen. Det jobbes for å skaffe nok godsvolum til å gjenoppta godstrafikken.